Památky na ostrově Rhodos

Hlavní strana -Rhodos -Památky -Archeologické naleziště Kamiros

Archeologické naleziště Kamiros - ostrov Rhodos

Antické město Kamiros

Kamiros patřil ke třem velkým starověkým městům ostrova Rhodos a nález tohoto města byl o to cennější, protože se jeho pozůstatky dochovaly ve velmi dobrém stavu. Archeologické naleziště Kamiros naleznete u severozápadního pobřeží ostrova Rhodos.

Rhodos, Archeologické naleziště Kamiros na mapě Google maps

Historie města Kamiros

Kamiros společně s městy Lindos a Ialyssos představovaly nejmocnější antická města ostrova Rhodos, která dosáhla svého rozkvětu v 6. až 5. století př. n. l. a společně utvořila silný městský stát Rhodos. Kamiros byl z těchto měst nejmenší a zároveň nejvíce založený na zemědělství. Vyrábělo se tu víno, olivový olej, zpracovávaly se zde fíky a další zemědělské plodiny. Následně se tato tři města dohodla na vytvoření nového hlavního města ostrova a v roce 408 př. n. l. bylo založeno hlavní město Rhodos.

Starověké město Kamiros založili Dórové, ale tato oblast byla již předtím obývána Acháji (Mykéňany), neboť nedaleko od města byl nalezen také mykénský hřbitov. Město Kamiros si bohužel zažilo i dvě velká zemětřesení, která na něm napáchala značné škody, a zatímco po prvním zemětřesení v roce 226 př. n. l. bylo město ještě obnoveno a postupně opravováno, po druhém zemětřesení v roce 142 př. n. l. ho jeho obyvatelé již houfně opouštěli.

Další příčinou úpadku města Kamiros bylo také založení hlavního města Rhodos, neboť obyvatelé Kamirosu se začali postupně přesouvat právě tam. Kamiros však zůstal obydlen až do vlády byzantského císaře Justiniána (tzn. až do roku 550 n. l.).

Archeologické naleziště - uspořádání města Kamiros

V 50. letech 19. století archeologové lokalizovali ruiny starověkého města Kamiros a vykopávky poté pokračovaly až do konce druhé světové války. Impulsem k zahájení archeologických prací bylo náhodné objevení několika starodávných hrobů a také název zdejší oblasti „Kameiros“, která byla v té době zalesněna.

Nález základů velkých veřejných budov, agory, propracovaných soukromých obydlí a akropole se svatyní svědčí o významu a bohatství starověkého města Kamiros. Město Kamiros bylo vystavěno na třech úrovních:

  1. Na vrcholu kopce (akropoli) stával chrám zasvěcený bohyni Athéně a nacházel se tu také velký zásobník vody. Stavba chrámu Athény započala v 9. století př. n. l. a svatyně si později prošla přestavbou a na její podobě se podepsal především helénistický styl.
  2. Ve střední části města se nacházela obydlí místních a odehrával se tu jejich každodenní život. Většina ze zdejších domů patří do helénistického a římského období, dochoval se také městský kanalizační systém.
  3. V „nižší“ části města poté stával dórský chrám zasvěcený Apollovi a nacházela se tu také agora, ve které se diskutovalo o politických otázkách.

Většina z těch nejcennějších nálezů z oblasti Kamiros je uložena v Britském muzeu v Anglii a v muzeu ve francouzském městě Louvre, zatímco v Archeologickém muzeu ve městě Rhodos se nalézá jen zlomek z exponátů. Rhodéňané však doufají, že se jim památky podaří dostat zpět na ostrov. Kamiros byl také domovem velkých básníků Peisandra a Anaxandrida.

Archeologické naleziště Kamiros se nachází u severozápadního pobřeží ostrova, zhruba 33 km od hlavního města Rhodos a necelé 4 km od sousedního letoviska Kalavarda.

Další turistické cíle na ostrově Rhodos

Nejoblíbenější památky na ostrově Rhodos: Akropole Lindos, Akropole Rhodos, Hrad Monolithos, Klášter Tsambika, Kolossos rhodský (Kolos rhodský), Palác velmistrů - město Rhodos

Letoviska, pláže, památky i výlety - to vše přehledně v mapě ostrova Rhodos.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám