Památky na ostrově Rhodos

Hlavní strana -Rhodos -Památky -Akropole Rhodos

Akropole Rhodos – pahorek Monte Smith

Akropole Rhodos

Nad hlavním městem Rhodos se vypíná pahorek Monte Smith a právě na něm, v dobách antického Řecka, stávala dechberoucí akropole s množstvím krásných staveb.

Rhodos, Akropole Rhodos na mapě Google maps

Akropole Rhodos

Akropole Rhodos vznikla v průběhu let 300 až 200 př. n. l. a v období antiky se jednalo o jednu z nejpropracovanějších řeckých akropolí s množstvím obdivovaných staveb. Většina z těchto památek se bohužel do dnešní doby nedochovala, a je tak potřeba zapojit větší představivost, abychom dokázali i dnes ocenit původní význam a vznešenost tohoto místa. Díky archeologickým výzkumům a objeveným fragmentům však mohly být některé stavby alespoň částečně obnoveny.

Akropole Rhodos patří k nejoblíbenějším turistickým cílům ostrova Rhodos, návštěvníci se tu mohou libovolně procházet a prohlížet si pozůstatky staveb z období helénistického a pozdně helénistického. Zajímavostí Akropole Rhodos je to, že na rozdíl od většiny jiných starověkých akropolí v Řecku nebyla tato opevněna. Na rhodské Akropoli byly postaveny svatyně, velké chrámové prostory i veřejné budovy. Stavby byly strategicky umístěny na strmých skalních terasách.

Nejvýznamnější památky na Akropoli Rhodos

Jednou z nejznámějších památek rhodské Akropole jsou pozůstatky nádherného Apollónova chrámu, který stojí v jižní části kopce. V noci jsou jeho pozůstatky krásně nasvícené a jsou tak oblíbeným motivem fotografií a obrázků z města Rhodos. Bohužel z chrámu zbyly jen ruiny, proto byla tato stavba archeologicky částečně zrekonstruována. Apollónův chrám byl vystavěný ve východo-západní orientaci a dominovaly mu vysoké dórské sloupy. Před chrámem se pořádaly oslavy na počest boha slunce Hélia. Traduje se, že chrám byl zničen při stejném zemětřesení jako Kolos rhodský. A třebaže je Apollónův chrám mnohem menší ve srovnání s jinými chrámy, které se tu také nacházely, stal se symbolem Akropole Rhodos.

Pod chrámem leží amfiteátr (odeon), vystavěný z mramoru a schopný pojmout asi 800 diváků. Podle dochovaných informací se zde konala divadelní a hudební vystoupení a také hodiny rétoriky pro nejvlivnější Rhodéňany. Amfiteátr se zachoval v poměrně dobrém stavu, částečně byl ale také zrekonstruován a i dnes tak návštěvníky okouzluje svojí akustikou. Máte-li odvahu, zkuste se postavit do jeho středu a něco ostatním přednést.

V těsné blízkosti odeonu byly odkryty základy gymnázia a knihovny, která obsahovala významná rétorická díla.

Na severním okraji Akropole se nachází chrám Athény a Dia. Byl také vystavěný ve východo-západní orientaci jako Apollónův chrám, navíc byl ještě větší. O jeho monumentálnosti svědčí pozůstatky čtyř obrovských základů chrámového sloupořadí a dochovaná část tzv. architrávu. Chrám Athény a Dia byl místem, kde Rhodéňané uchovávali nejvýznamnější mezistátní smlouvy.

Tzv. „Nymphaia“ se skládá ze čtyř podzemních, jeskynních místností, které byly propojeny chodbami a velkým otvorem ve střední části střechy. Nymphaia sloužila pro bohoslužby a odpočinek.

V jihovýchodní části kopce se rozkládá největší památka rhodské Akropole, a to antický stadion, který dosahuje délky 210 metrů. Po zrestaurování zde můžete nalézt několik sedadel pro diváky i místa pro úředníky. Stadion je i v současnosti využívaný při určitých příležitostech. Východně od stadionu stávala tělocvična.

Moderní dějiny - Monte Smith

Svůj název získal pahorek Monte Smith trochu zvláštním způsobem. Prý se tak jmenuje podle britského admirála Williama Sidneyho Smitha, který toto místo používal jako pozorovatelnu pro francouzské námořní aktivity v severní Africe během napoleonských válek. Předtím, než ho admirál Smith pojmenoval podle sebe, se pahorku říkalo Agios Stéphanos.

Rekonstrukce památek na Akropoli začala díky Italům, kteří obsadili ostrovy Dodekanés v roce 1912, a pod jejich režií probíhala až do roku 1945. Po druhé světové válce výkopové a restaurátorské práce převzal řecký archeologický úřad. Dodnes však ještě celá Akropole nebyla odkryta.

Turistické tipy

Akropole leží na jihozápadním okraji hlavního města Rhodos, zhruba 2 km od Starého města. Na Akropoli se můžete dostat autem (je tu veřejné parkoviště), zájemce sem doveze i autobus městské dopravy nebo sem lze dojít bez problémů i pěšky. Doporučujeme mít s sebou dostatek tekutin, neboť v blízkosti Akropole se nenachází žádné občerstvovací zařízení.

V roce 2019 procházely zdejší památky rekonstrukcí (Apollónův chrám byl obehnán lešením) a vstup na Akropoli byl zdarma.

Více informací o hlavním městě Rhodos, včetně cestovatelských rad, najdete v sekci Výlety – Hlavní město Rhodos.

Další turistické cíle na ostrově Rhodos

Nejoblíbenější památky na ostrově Rhodos: Akropole Lindos, Akropole Rhodos, Hrad Monolithos, Klášter Tsambika, Kolossos rhodský (Kolos rhodský), Palác velmistrů - město Rhodos

Letoviska, pláže, památky i výlety - to vše přehledně v mapě ostrova Rhodos.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám