Historie ostrova Rhodos

Hlavní strana -Rhodos -Historie -Rytířské období

Rytířské období - ostrov Rhodos

Rytířské období

Znovuobnovení obchodního významu ostrova Rhodos přichází v 11. století s křižáckými výpravami. Křižáci ostrov totiž využívali k zásobování zbožím i loděmi. Období středověku a vlády rytířů se nese v duchu opevňování a modernizace. Bylo zdokonaleno stávající opevnění, budovány nové hradby kolem hlavního města, stavěly se nové kostely, nemocnice, úřady.

Vliv křižáků v řeckých vodách vzrostl na počátku 13. století, když během čtvrté křížové výpravy dobyli Konstantinopol a jejich velitel Leon Gavalas se prohlásil dědičným despotou Rhodu. Ostrovu vládl do roku 1246, kdy moc vojensky převzali Janované. A i když o pár let později, v roce 1261, získala Byzantská říše ostrov formálně zpět, ve skutečnosti zde dál vládli Janované a jejich admirálové. Jeden z těchto admirálů, Vignolo Vignoli, následně prodal ostrovy Rhodos, Kos a Leros rytířům Řádu svatého Jana. Tito rytíři vstoupili do rhodských dějin jako Johanité (dříve se jim říkalo templáři a později se pro ně vžilo označení maltézští rytíři).

Johanité začali budovat opevnění ostrova včetně mohutných hradeb a bran kolem hlavního města a nechali vystavět i spoustu nových budov přímo ve městě Rhodos. Založili zde nemocnici, ubytovací zařízení i paláce. Dodnes velmi obdivovaným je tzv. Palác Velmistrů, který obýval nejvyšší z řádu Johanitů – Velmistr. Povětšinou byl Velmistrem rytíř francouzského původu, tudíž se francouzština stala nejrozšířenějším jazykem tohoto období. Pod vládou Johanitů se Rhodos opět stal významným hráčem východního Středomoří a jeho přístav důležitým centrem obchodu mezi východem a západem. Na ostrově otevřely své pobočky i největší západoevropské obchodní a bankovní domy.

Johanité byli velcí bojovníci, a to jak na souši, tak i na moři. Díky vybudovanému opevnění dokázali odolávat nájezdům různých dobyvatelů a v 15. století ubránili ostrov před útokem egyptského sultána a později i obrovské armády Muhammada II.

Památky:

Staré město Rhodos je dodnes chráněno masivními dvojitými hradbami s hlubokým příkopem uvnitř, které vybudovali rytíři svatého Jana. Ve skutečnosti celé Staré město je plné památek z rytířské doby – nemocnice, paláce, kostely. Mnoho z nich patří mezi opravdové poklady převážně gotického a renesančního slohu. Doporučujeme vám navštívit především Palác velmistrů a projít se po Rytířské ulici, která je lemována sídly jednotlivých rytířů. Johanité nechali postavit také například hrad na Akropoli Lindos či klášter na hoře Filerimos.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám