Památky na ostrově Rhodos

Hlavní strana -Rhodos -Památky -Archeologické naleziště Filerimos

Archeologické naleziště Filerimos - ostrov Rhodos

Klášter Panny Marie z Filerimos

Archeologické naleziště Filerimos patří k nejvýznamnějším archeologickým oblastem na ostrově Rhodos a v celém areálu ukrývá hned několik krásných památek pocházejících z různých historických epoch ostrova. Naleziště se rozkládá na hoře Filerimos v severozápadní části ostrova Rhodos, v blízkosti města Ialyssos.

Rhodos, Archeologické naleziště Filerimos na mapě Google maps

Historie oblasti Filerimos - osídlování a historické památky

Osídlení kopce Filerimos sahá velmi hluboko do minulosti, a to až do období 1500 let př. n. l., do doby mykénské. V tomto období začalo osídlování území, na kterém se dnes nachází město Ialyssos (Trianta). Jednalo se pravděpodobně o několik malých osad, které měly společnou správu a akropoli na přilehlém kopci Filerimos. Zhruba o 500 let později obsazují místo Dórové a budují již základy současného města Ialyssos.

K nejstarším památkám na akropoli patří především pozůstatky krásného helénistického chrámu Dia a Athény Palas, pocházející z 3. až 2. století př. n. l. Archeologové také odkryly pohřebiště dórského města Ialyssos, které bylo umístěno v krajině mezi městem a horou Filerimos. Nálezy z období starověkého Řecka dokládají, že oblast města Ialyssos a hory Filerimos patřila v této době mezi významná a prosperující centra ostrova Rhodos.

V období antického Řecka existovala na ostrově Rhodos tři hlavní centra obchodu a kultury, a to městské státy Ialyssos (Trianta), Kamiros a Lindos. V roce 408 př. n. l. se tyto tři „zakládající“ městské státy domluvily a vytvořily nové hlavní město – město Rhodos. Po založení nového hlavního města Rhodos začal význam města Ialyssos upadat, neboť mnoho jeho obyvatel se přestěhovalo právě do města Rhodos. Akropole Filerimos však zůstala nadále důležitým místem, a to především díky své vojensko-strategické poloze.

Když se na ostrově Rhodos rozšířilo křesťanství, mnoho starověkých svatyní bylo přeměněno na kostely. V té době tak došlo i k proměně chrámu Dia a Palas Athény, který byl přestavěn na raně křesťanskou baziliku. Starobylá křesťanská trojlodní bazilika byla postavena v 5. století a pro její stavbu použili stavitelé spoustu fragmentů z krásného antického chrámu, včetně kousků zdiva a mramoru. Bazilika byla tvořena třemi polokruhy (tzv. trojlodní bazilika) a tyto tři lodě kostela byly propojeny arkádami. Do současnosti se dochovala do země uložená křtitelnice ve tvaru kříže.

Dříve se kopec jmenoval „Achaia“, jméno „Filerimos“ získal až během středověku. V byzantském období byla opravena severní loď baziliky a přestavěna na „bezlodní“ kostel. Během byzantské éry byla akropole Filerimos využívána jako letní sídlo elity (hrad Filerimos), ale později se změnil spíše na vojensko-strategický objekt. Jeho poloha na vysokém kopci umožňovala jasný výhled na moře a jeho význam si záhy uvědomili i rytíři sv. Jana, kteří přišli na ostrov. Rytíři sv. Jana postavili na místě staršího byzantského kláštera nový klášter Panny Marie (Panagia), který byl zpracován v gotickém slohu.

V kostele byla umístěna ikona Panny Filerimos, jejíž autorství je připisováno evangelistovi sv. Lukášovi a která byla na ostrov Rhodos dovezena v průběhu 13. století, pravděpodobně z Jeruzaléma. Na Rhodu ikona zůstala až do roku 1523, neboť když se ostrov dostal do rukou osmanských Turků, byla ikona Panny Marie odvezena johanitskými rytíři do Francie a dále do Itálie (a následně dál na Maltu a do Ruska, kde zůstala až do revoluce v r. 1917). Od r. 2002 je ikona umístěna v Modré kapli Národního muzea v Černé Hoře. Klášter Panny Marie byl během osmanské okupace hodně poničen.

V archeologickém areálu Filerimos se z této doby dochoval také komplex určený pro vojenskou posádku používaný a opravený právě rytíři z řádu Johanitů, po obvodu akropole se v dobrém stavu dochovaly pozůstatky mohutného byzantského opevnění.

Vykopávky z roku 1876 dále odkryly významné historické památky v podobě mykénské keramiky, základů budov z dórského období a helénistický chrám Dia a Athény Palas. Během italské okupace ve 20. letech 20. století, ve snaze ospravedlnit a upevnit italskou přítomnost na ostrově Rhodos, Italové provedli celou řadu rekonstrukcí a oprav významných historických památek po celém ostrově. Opravy se tak dočkal i krásný kostel Panny Marie na hoře Filerimos, včetně toho, že se sem přesídlilo i několik kapucínských mnichů a právě jim celý komplex vděčí za krásné chodby a chodníky. Italové také vybudovali cestu („Via Crucis“), která vede od kláštera směrem k jihozápadnímu okraji náhorní plošiny, kde v té době stával obrovský železný kříž. Tento kříž byl však později v průběhu druhé světové války zničen, protože byl spojeneckými válečnými letadly využíván jako orientační bod pro zásahy letiště. Dnes tu místo něj stojí gigantický 18ti metrový betonový kříž, který slouží jako rozhledna.

Klášter Panny Marie z Filerimos zůstává dnes téměř nezměněn a společně s cestou „Via Crucis“, která je po celé své délce lemována cypřiši, je oblíbeným místem pro svatební obřady a svatební fotografie. Po jedné straně cesty ke kříži jsou také umístěny rytiny představující umučení Krista (cestě se kromě „Via Crucis“ říká také „Golgota“, neboli „mučednická cesta“).

Co nabízí archeologické naleziště Filerimos - turistické informace

Archeologické naleziště Filerimos je významnou archeologickou lokalitou ostrova Rhodos a dominantním prvkem je tu právě klášter Panny Marie z Filerimos, který během své dlouhé historie doznal několika změn a přestaveb. V blízkosti kláštera Panny Marie z Filerimos se však nacházejí pozůstatky mnoha dalších staveb – starověkého chrámu Dia a Athény Palace s dochovanými sloupy, ruiny starého byzantského kláštera nebo také „podzemní“ kostel sv. Jiří, který pochází ze 14. století. Po obvodu akropole se v dobrém stavu dochovaly i pozůstatky mohutného byzantského opevnění.

Archeologické naleziště Filerimos se nachází zhruba 15 km od hlavního města Rhodos, v blízkosti přímořských letovisek Ialyssos (Trianta) a Kremasti. Z těchto dvou letovisek lze dojít do archeologické lokality i pěšky, přičemž poslední 4 km cesty vedou nahoru serpentinami. Cesta se však klikatí velmi pěknou přírodou a je obklopena vzrostlými stromy cypřišů a borovic, jedná se tak o příjemnou procházku a jeden z nejoblíbenějších pěších výletů v této části ostrova. Nahoru můžete vyjet i automobilem.

Hora Filerimos je vysoká 267 metrů a nabízí tak opravdu krásný výhled na přímořské oblasti pod ní i na Egejské moře s tyrkysovými vodami v blízkosti pobřeží a s temně modrou barvou v dáli, kde se táhne až k pobřeží Malé Asie. Pro ještě lepší rozhled můžete vystoupat na rozhlednu ve tvaru kříže, odkud můžete za jasného počasí dohlédnout až na Lindos na východní straně ostrova Rhodos.

Další turistické cíle na ostrově Rhodos

Nejoblíbenější památky na ostrově Rhodos: Akropole Lindos, Akropole Rhodos, Hrad Monolithos, Klášter Tsambika, Kolossos rhodský (Kolos rhodský), Palác velmistrů - město Rhodos

Letoviska, pláže, památky i výlety - to vše přehledně v mapě ostrova Rhodos.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám