Historie ostrova Zakynthos

Mytologie - ostrov Zakynthos

O počátcích osídlení ostrova Zakynthos se dozvídáme ze spisů starověkého řeckého básníka Homéra, který se o něm zmiňuje v eposech Iliada a Odysea. Zakynthos popisuje jako ostrov plný lesů a tvrdí, že původními obyvateli ostrova byli osadníci z peloponéské oblasti, konkrétně z Arkádie. Za zakladatele ostrova je označován Zakynthos, syn trojského krále Dardana.

V nejstarších řeckých bájích se ostrov objevuje jako oblíbené místo pro odpočinek a kratochvíle boha Apollona, který pod zdejšími vavříny hrával na lyru a zpíval o krásách ostrova, a bohyně lovu Artemis, která se ráda toulala místní úchvatnou přírodou.

Podle řecké mytologie byl prvním vládcem Zakynthos. Ten kolem roku 1500 př. n. l. opustil se svojí flotilou arkadské město Psofida a vylodil se na ostrově Zakynthos, jemuž dal jméno. Zde se svými muži založil akropoli, kterou pojmenovali „Psofida“ jako památku na svou domovinu (dnes je vrchol známý pod jménem Bochali).

Zakynthos, jako zakladatel ostrova, je zvěčněn na různých mincích a je symbolem celého ostrova. Jako symbol bývá Zakynthos vyobrazen s hadem v ruce, protože podle některých legend osvobodil ostrov od hadů.

Ostrov pak dobyl král Arkeisos z Kefalonie a následně se ostrov Zakynthos (pojmenovávaný také jako Zante) dostal pod vládu Odyssea, syna ithackého krále. Odysseus ostrov zapojil do tažení proti Troji. Po konci trojské války a po návratu do Ithaky udělil Odysseus ostrovu Zante autonomii a demokratický status. Tato smlouva byla první svého druhu v celé helénistické éře a trvala více než 650 let.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám