Historie ostrova Kréta

Hlavní strana -Kréta -Historie -Nadvláda Římské říše a Byzantské říše

Nadvláda Římské a Byzantské říše - ostrov Kréta

V roce 67 př. n. l. začíná na ostrově Kréta nadvláda Římské říše, následovaná Východořímskou, resp. Byzantskou říší (od 4. století n. l. do roku 1204). V průběhu byzantské okupace se Kréta na čas dostala do rukou Arabů (v období let 824 až 960).

Římská nadvláda

V roce 67 př. n. l. přebírá vládu nad ostrovem Kréta Římská říše. Za římské vlády tvořila Kréta provincii společně s Kyrenaikou a město Gortys (dnešní Gortýna) se stává hlavním městem Kréty, zatímco jeho hlavní soupeř, palácové město Knossos, bylo srovnáno se zemí. Kréta byla v tomto období poměrně prosperující mocností, ale nestála již v centru největšího dění, mezi hlavními námořními velmocemi.

V 60. letech přichází na Krétu křesťanství a ve městě Gortys je biskupem Titem založena první křesťanská církev. Známým římským městem bylo také Chersonissos, ve kterém i dnes nalezneme ruiny hned několika raně křestaňských bazilik.

Východořímská / Byzantská říše

Když na konci 4. století n. l. klesala moc Římské říše, stala se Kréta součástí Východořímské (později Byzantské) říše a byla ovládána Konstantinopolem (dnešní Istanbul). Byzantská říše stála na křesťanských základech a její kultura měla blízko k té řecké. V této době vyrostlo na Krétě ohromné množství kostelů.

Jen málo současných pramenů popisuje ale toto "první byzantské období". Kréta byla v této době spíše klidnou provincií na okraji řecko-římského světa, dokonce nebyla ani v r. 325 pozvána na první Nicejský koncil (na rozdíl od sousedních ostrovů Rhodos či Kos). S výjimkou vandalských útoků a několika větších zemětřesení, která poničila některá města, zůstává Kréta prosperující oblastí. To dokládá i množství historických památek, které se často zachovaly až dodnes. Můžete tak navštívit např. krásné kláštery Agia Triada, Kardiotissa, Koudouma nebo Aretiou, pocházející právě z období Byzantské říše.

Arabové

V 8. století n. l. útočí na Krétu velká skupina vyhnanců z muslimského Španělska. Arabští nájezdníci zničili Gortys a další města, vypálili baziliky  a kostely a pustošili celý ostrov a v roce 824 přebírají moc nad ostrovem Kréta. Následně zakládají město Chandax (dnešní Heraklion), které se stalo hlavním městem muslimského Krétského emirátu. Chandax (nebo také Kandak) znamená v překladu "příkop" a odkazuje ke kvalitnímu městskému opevnění, včetně příkopu.

Arabové těžili z pevných obchodních vazeb Kréty, utvořených napříč celým východním Středomořím, i z dobře zavedeného zemědělství. Bohužel se tu začalo rozmáhat i pirátství arabských národů a obchod s otroky z východního Středomoří. Kréta pod vládou Arabů tak představovala pro Byzantskou říši neustálou hrozbu.

Návrat Byzantské říše

V roce 960 se byzantským vojákům podařilo zničit hlavní arabské město Khandak a Kréta se vrátila pod nadvládu Byzantské říše. Na troskách starého města bylo vybudováno nové admistrativní centrum a město bylo přejmenováno na Handakas. Ve 12. století poté na Krétu přicházejí osadníci z Konstantinopole a na ostrově se vytváří nová krétská aristokracie. Po rozpadu Byzantské říše byl ostrov Kréta v roce 1204 prodán Benátčanům.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám