Památky na ostrově Kréta

Hlavní strana -Kréta -Památky -Gortys (archeologické naleziště)

Gortys (archeologické naleziště) - ostrov Kréta

Gortýna, Gortyn

Slavné římské město Gortys stávalo na jihu, v centrální části řeckého ostrova Kréta. V římských dobách byl Gortys dokonce hlavním městem Kréty, dnes se tu nachází rozsáhlá archeologická lokalita, která odkryla mimo jiné tzv. gortýnský zákoník.

Kréta, Gortys (archeologické naleziště) na mapě Google maps

Umístění

Významné archeologické naleziště Gortys leží 45 km jižně od hlavního města Heraklion, v blízkosti obce Agioi Deka. Vykopávky se rozprostírají na velké ploše zelené a úrodné Messarské planiny, v jižní části pohoří Psiloritis.

Historie města Gortys

Počátky osídlení této oblasti sahají až do neolitu, do období 7 tisíc let př. n. l. Významněji se město Gortys začalo rozvíjet a prosazovat během mínojského období, kdy o svůj vliv soupeřilo především se známými městy Knossos a Festos.

Největší prosperitu ale zažilo město Gortys v době helénisticko-římské, kdy se stalo nejmocnějším městem ostrova. Římané si Krétu podmanili v roce 67 př. n. l. a následně byl Gortys prohlášen za hlavní město ostrova Kréta. Jeho obyvatelstvo čítalo až 300 tisíc.

Kolem roku 300 n. l. se ostrov Kréta dostal pod nadvládu Byzantské říše a město Gortys si i v této době dokázalo udržet poměrně významné postavení. V roce 796 došlo v oblasti k silnému zemětřesení, které na městě zanechalo významné škody. Město Gortys však bylo definitivně vypleněno a zničeno až o několik let později, kolem roku 828 n. l., kdy na Krétu vpadli Arabové.

Gortys je také považovaný za jedno z hlavních center "pokřesťanštění" Kréty (tzv. christianizace). Podle křesťanského učení tu od 60. let kázal svatý Pavel a jeho žák, svatý Titus, se později stal prvním biskupem Gortýny.

Řecká mytologie

Mytologicky je oblast Gortys spjata s nejvyšším bohem Diem. Zeus, maskovaný do podoby bílého býka, sem unesl krásnou Europu a pod starým platanem (který tu mimochodem stojí dodnes) s ní splodil tři děti se jmény Minos, Rhadamanthys a Sarpedon. Podle jedné verze založil město Gortyna samotný Mínos, podle jiné verze to byl Rhadamanthův syn Gortys. Tito Diovi potomci se později stali králi tří mínojských paláců na Krétě.

V gortynském amfiteátru byla nalezena velká socha Europy sedící na hřbetu býka (nyní je součástí sbírky Britského muzea). Se stejným vyobrazením krásné Europy bylo objeveno i nemalé množství mincí.

Město Gortys zmiňuje ve svých eposech Illias a Odyssea i slavný řecký básník Homér. V Illiadě je Gortys vyobrazen jako město obklopené hradbami. V Odyssei město autor zmiňuje v souvislosti s putováním spartského krále Meneláa, který se s částí svého loďstva vrací domů z Trojské války, když ho u břehů v blízkosti Gortyny zastihne silná bouře. Ohromné vlny vhání lodě přímo na útesy a mnoho z nich také úplně zničí, posádku ale šetří.

Archeologické naleziště Gortyna

Archeologické práce v oblasti Gortys započaly v roce 1884 pod záštitou Italské archeologické školy v Athénách a s určitými přestávkami probíhají až dodnes. Spousta budov v archeologické lokalitě ale nebyla ještě odkryta, navíc na některých místech se ani vykopávky provádět nesmějí, protože tu roste několik tisíciletých chráněných olivovníků. Předpokládá se také, že velké množství z historických kamenů bylo použito jako stavební materiál při budování blízké vesnice Agioi Deka.

Pozůstatky města jsou rozprostřeny na obrovské ploše několika hektarů okolních olivových hájů. Část archeologického naleziště je oplocená a platí se sem vstupné, větší část je ale volně přístupná.

Centrum historického areálu tvoří římský odeon s kamennými bloky tzv. gortýnského zákoníku a bazilika sv. Tita. Odeon (či odeion) sloužil především k pořádání divadelních a hudebních představení a jeho současná podoba pochází přibližně ze 4. století n. l. Nedaleko odeonu roste velký platan, podle mytologie místo, kam Zeus unesl krásnou Europu. Raně křesťanská bazilika sv. Tita byla postavena v 6. století a nese jména prvního gortýnského biskupa sv. Tita. Ostatky sv. Tita jsou dnes jako relikvie uloženy v kostele Agios Titos v Heraklionu.

Jedním z nejvýznamnějších nálezů této oblasti je tzv. gortýnský zákoník, který popisuje právní soustavu a tradice v tehdejší společnosti města Gortys (popisuje stav práva z doby kolem 7. až 6. století př. n. l., obsahuje občanské i trestní právo). Více než 600 řádků textu bylo vytesáno do kamenných bloků a navíc ještě zvláštní formou (tzv. bustrofédon), kdy se jeden řádek čte zleva doprava a další naopak zprava doleva a nadto je písmo ještě zrcadlově obrácené. Tyto kameny byly objeveny v areálu římského odeonu.

Mimo oplocený areál se nachází množství dalších vykopávek a pozůstatků nejrůznějších historických objektů, jako například pozůstatky akropolis, malé římské divadlo, stadion, ženské a mužské lázně a několik svatyní (svatyně egyptských bohů Isis a Serapis, chrám Apollon Pythios ad.). Součástí naleziště je také malé muzeum, které vystavuje několik menších soch nalezených při archeologických vykopávkách i soubor fotografií, odkrývajících postup při odkrývání starověkého města.

Další turistické cíle na ostrově Kréta

Nejoblíbenější památky na ostrově Kréta: Agia Triada (archeologické naleziště), Archeologické muzeum Heraklion, Festos (archeologické naleziště), Gortys (archeologické naleziště), Klášter Arkadi, Knossos (archeologické naleziště), Kostel Four Witnesses, Pevnost Fortezza (Rethymno), Pevnost Frangokastello, Pevnost Spinalonga, Větrné mlýny na Lasithi Plateau

Letoviska, pláže, památky i výlety - to vše přehledně v mapě ostrova Kréta.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám