Řečtí filozofové

Pyrrhón z Élidy

Pyrrhón z Élidy byl řecký filosof. Narodil se v roce 360 př. n. l. (Élida) a zemřel v roce 260 př. n. l. Je považován za zakladatele pyrrhonismu, dle některých zdrojů dokonce skepticismu.

Pyrrhón z Élidy byl původně malířem, ale více se o jeho životě neví. Měl být ovlivněn Démokritem a Anaxarchem. Právě s Anaxarchem navštívil Indii, kde načerpal inspiraci pro svoji filosofii. Dle Diogena Laertia doprovázel krále Alexandra Velikého na jeho výpravách. Traduje se o tom, že Pyrrhón byl velmi klidný a vyrovnaný ve všech životních situacích, o čemž svědčí četné anekdoty. Právě tento klid byl velmi inspirativní pro jeho žáky, mezi kterými byl lékař a filosof Sextus Empiricus. Nejspíše zde byl i Epikúros.

Jeho díla se nedochovala a tak není známo, zda nějaké vůbec napsal. Pyrrhónovou ústřední myšlenkou je nejistota jakéhokoliv poznání. A tak prý moudrému člověku nezbývá, než se ve všem zdržet úsudku. Pouze tak může dosáhnout vnitřního klidu.

Kladl si vždy tři základní otázky:

  1. Jaká je povaha věcí?
  2. Jak se máme k věcem chovat?
  3. Co z tohoto postoje pro nás vyplývá?