Historie ostrova Santorini

Hlavní strana -Santorini -Historie -Starověká Théra a římské období

Starověká Théra a římské období

Ancient Thira

Starobylé město Théra bylo založeno v 9. století př. n. l. dórskými kolonisty ze Sparty, kteří vsadili na strategickou polohu hřbetu vysokého pohoří Mesa Vouno. Z počátku nedůležité osídlení ale postupně nabývalo na významu i společenském rozkvětu a své postavení si dokázalo udržet přes období helénismu až do římských dob.

Starověké město Théra (někdy psané také jako Thira) se rozprostíralo u jihovýchodního pobřeží řeckého ostrova Santorini, na těžko přístupném hřebenu strmého a 360 metrů vysokého pohoří Mesa Vouno. Město Théra nesmíme ale zaměňovat s dnešním hlavním městem Fira, které leží naopak v západní části ostrova.

Své jméno město získalo podle mýtického vládce ostrova Therase, syna thébského krále. V 9. století př. n. l. připluli na ostrov Kallisté (jak se ostrovu Santorini také říkalo) kolonisté ze Sparty a rozhodli se využít strategické polohy vysoké hory nacházející se na jihovýchodě ostrova. Na počest svého krále poté město i celý ostrov pojmenovali Théra. Toto osídlení, ač z počátku nevýznamné, si ale brzy vydobylo dobrou reputaci jako "mateřské město" Kyrény (což byla starověká osada na severním pobřeží Afriky, založená kolem roku 630 př. n. l. obyvateli ostrova Théra).

Středem města se táhla dlouhá a poměrně dost široká silnice, lemovaná především veřejnými budovami. Obytné budovy byly seskupeny kolem agory (slovem "agora" je označováno shromaždiště uprostřed starověkého města, kde se odehrával veřejný život), východní část náhorní plošiny byla vyčleněna pro chrámy a jiné posvátné stavby a vysoko v horách naopak sídlila posádka. Všechny budovy jsou postavené z vápence samotné hory, dřevo bylo vzácné, a tak bylo jako stavební materiál použito jen zřídkakdy. Součástí města byl také přístav.

Úloha města se proměnila v druhé polovině 3. století př. n. l., v tzv. helénistickém období, kdy se do městského přístavu přestěhovala ptolemaiovská válečná flotila pro celé Egejské moře. Město bylo kompletně přestavěno tak, aby vyhovovalo potřebám důstojníků, včetně vybudování loděnice a ubytování pro námořníky a vojáky. Flotila tu kotvila přibližně do roku 140 př. n. l.

V období římské nadvlády, které můžeme datovat zhruba od poloviny 1. století př. n. l., byly město i ostrov součástí římské provincie Asie a ačkoliv na ostrově nepobývali žádní vysocí úředníci, město si dokázalo udržet svoji prosperitu i nemalý význam. Po 2. století n. l. přichází na ostrov nová víra - křesťanství. Město Théra zůstalo obydlené až do roku 726 n. l., kdy došlo k menšímu výbuchu sopky Santorini a obyvatelé se přesunuli za pohodlnějším životem na pobřeží ostrova.

První archeologický výzkum v této oblasti probíhal na přelomu 19. a 20. století, na něj poté v 60. letech 20. století pod záštitou Archeologické společnosti Athény navázal N. Zapheiropoulosa, který společně se svým týmem odkryl městskou nekropoli v Selladě, na okraji dnešního města Kamari (nekropole je specifický druh historického pohřebiště, pojmenování pochází z řečtiny a znamená "město mrtvých"). Výkopové práce se poté znovu obnovily v 90. letech pod vedením německého archeologa Wolframa Hoepfnera a archeologické naleziště Thira dnes patří k nejvýznamnějším památkám ostrova Santorini. Nálezy z archeologických vykopávek můžete spatřit v Archeologickém muzeu Thera nebo například v Národním archeologickém muzeu v Athénách.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám