Řečtí hrdinové a postavy

Priamos

Priamus

V řecké mytologii je Priamos synem trojského krále Láomedonta. Byl posledním trojským králem. Byl spravedlivý, zbožný a v neposlední řadě i velmi statečný. Za jeho vlády Trója vzkvétala.

Priamův otec Láomedón odmítl dát bohům slíbenou odměnu za postavení hradeb kolem Tróje. Za to jej i celé město stihl mor. Aby bylo město zachráněno, musela být princezna Hésioné obětována mořské obludě. Na její záchranu se vydal hrdina Héraklés, ale ani ten za tuto záchranu nedostal od krále slibovanou odměnu. Héraklés poté slíbil pomstu a vrátil se k městu s vojskem. Město dobyl, krále zabil a do zajetí si vzal jak Hésioné, tak jejího bratra Podarka. Podark přijal jméno Priamos a stal se následníkem trójského trůnu.

První manželkou Priama byla Arisbé (dcera věštce Meropa) a spolu měli syna Aisaka. Jeho druhou manželkou byla Hakabé, s kterou měli padesát synů a dvanáct dcer. Mezi jejich nejznámější potomky patří Hektór, Déifobos, Helenos, Polítés, Paris, Kassandra a Polyxené.

Nejvýznamnější událostí Priamovy vlády je trójská válka.

Vše začalo narozením Priamova syna Parida. Jeho zrození totiž předcházela věštba, že se tento syn stane zkázou celé Tróje. Rodičům tak bylo doporučováno Parida ihned po narození usmrtit, ale to král odmítl a nechal jej odvézt daleko za město a tam zanechat na pospas osudu. Po letech nastal mezi bohyněmi spor o zlaté jablko, ve kterém měl Paris určit, jaká bohyně je nejkrásnější. Po mnoha naléháních se rozhodl pro Afrodite, která mu slíbila srdce nejkrásnější ženy světa. Tou byla Helena, manželka spartského krále Meneláa. Vše dopadlo tak, že Paris s Helenou uprchli ze Sparty do Tróji. Meneláos byl velmi rozlícen a poslal vyjednavače do Tróje, aby Paris vrátil Helenu i odcizenou truhlici. Paris odmítl a Priamos jej podpořil s tím, že vrátí leda truhlici. Tímto činem vypukla trójská válka.

Do čela obránců Tróje se postavil Priamův syn Hektór, protože byl neuznávanější bojovník. Do čela řeckých vojsk se postavili Agamemnón a Meneláos. Celá válka trvala devět let, ztráty byly vysoké na obou stranách. V bojích mohl zemřít Paris, ale zachránila jej Afrodite. Následně padl i Hektór v hrdinském boji s Achillem. Nedlouho po jeho smrti přišel konečný úder Řeků za pomoci lsti - tzv. trójského koně, díky kterému přemohli obránce Tróje a dokázali tak zničit celou Tróju.

Trójané kladli poslední odpor v královském paláci, kde bojoval Priamos a jeho synové. Achilleův syn Neoptolemos před očima krále zabil jednoho syna po druhém. Král prosil o milost, ale jeho prosby nebyly vyslyšeny a místo toho byl i sám král zabit. Ze zničeného města vyvedl zbylé Trójany hrdina Aineiás, potomek Dardanův.