Zakynthos - další informace

Hlavní strana -Zakynthos -Ostatní -Kareta obecná (Caretta Caretta)

Kareta obecná (Caretta Caretta) - ostrov Zakynthos

Národní mořský park ostrova Zakynthos

Kareta obecná (Caretta Caretta)

Želva Caretta Caretta (Kareta obecná) patří k ohroženým druhům živočichů a stále ji lze spatřit ve Středozemním moři, které je jejím domovem. V období hnízdění připlouvají samičky karety obrovské na pláže Laganaského zálivu, aby do písku nakladly svá vajíčka. O ochranu ohrožených druhů živočichů na ostrově (nejen vodních želv) se stará organizace Národní mořský park Zakynthos.

Želva Caretta Caretta (Kareta obecná)

Želvy Caretta Caretta jsou plazi, kteří mohou dorůstat do značných rozměrů - dospělí jedinci dosahují velikosti i více než 1 metr a váhy až 140 kg (ti nejmenší zhruba 80 cm). Přesto je želva ve vodě velmi rychlá, díky velkým předním ploutvím a tuhým zadním ploutvím dosahuje rychlosti až 30 km/hod., a chrání se tak před případným nebezpečím. Přestože dýchají vzduch pomocí plic, tráví téměř celý život pod vodou, kde se živí medúzami, měkkýši a dalšími bezobratlými.

Karety obrovské migrují po celém Středomoří, na jaře se ale z potravních oblastí Středozemního moře stěhují do Laganaského zálivu, kde se páří. Želva Caretta se v období hnízdění vrací vždy na tu stejnou pláž, kde se sama narodila, a právě proto je důležité zachovat podmínky pro hnízdění v Laganaském zálivu. Období hnízdění trvá od května (resp. června) do srpna (resp. září). V tuto dobu připlouvají karety k plážím zátoky a čekají na noc, kdy samice vylézají na břeh a kladou vajíčka do písku.

Zatímco v moři jsou karety velmi obratné, na souši jsou naopak velmi zranitelné. Vzhledem ke svým rozměrům jsou pomalé a na rozdíl od jiných druhů želv se nemohou stáhnout do svých krunýřů. Samice na pláži kontrolují terén, vzdálenost od moře, teplotu i kvalitu písku, aby si vybraly to nejlepší místo pro nakladení vajíček. Poté vyhloubí ploutvemi díru hlubokou asi 50 cm a snesou do ní v průměru 120 vajec. Tento proces se opakuje 3x až 4x během léta. Vajíčka karety obecné jsou malá a měkká, aby se nemohla při pádu rozbít. Samice jsou ale velmi citlivé na hluk nebo světlo a jsou-li vyrušeny, vrátí se do moře, aniž by snesly vajíčka. Během sezóny se na plážích podél zálivu Laganas objeví v průměru 1 300 hnízd. Líhnutí vajíček trvá zhruba 50 dní a z nakladených vajíček se jich vylíhne přibližně 60 %. Teplota písku navíc určuje pohlaví líhnoucích se mláďat.

Mláďata po vylíhnutí měří asi 5 cm a obvykle se z hnízda vyhrabávají v noci. Pohybují se směrem k moři podle obzoru a měsíčního světla odrážejícího se ve vodě. Přežije však jen malé procento z nich, protože všude kolem pláže je mnoho překážek a umělých světel, která mláďata dezorientují. Ani v moři však nemají ještě vyhráno, protože i tady jim stále hrozí nebezpečí, a uvádí se, že z tisíce vylíhnutých želv vyroste jen jedna.

Národní mořský park Zakynthos
(The National Marine Park of Zakynthos)

Organizace Národní mořský park Zakynthos byla založena v roce 1999 s hlavním cílem chránit přírodní dědictví ostrova a specifické živočišné druhy, které žijí v jeho jižní části. K těm nejohroženějším patří především želva Caretta Caretta a tuleň středomořský Monachus Monachus. Kromě nich patří pod ochranu organizace ale i další živočišné druhy. Jižní část zakynthoského zálivu a Strofády pravidelně navštěvují stěhovaví ptáci jako divoké labutě, vlaštovky, ledňáčci a rackové. Žije tu mnoho žab, želv, leguánů, ve nitrozemí např. dikobrazi a divocí králíci, v moři můžeme spatřit také delfína Tursiops Truncatus.

Zakynthoský mořský park zahrnuje oblast podél jižního pobřeží od mysu Marathia až po pláž Gerakas, včetně pláží Limni Keri, Laganas a Kalamaki a také dvou malých ostrovů Strofades, které leží jižně od Zakynthosu.

Symbolem Národního mořského parku je želva. Organizace sídlí v hlavním městě Zante na ulici El Venizelou. Poblíž pláže Dafni se nachází výstavní centrum mořské želvy Caretta Caretta.

Zakynthoský národní mořský park však funguje jako nezisková instituce, a i když má své průvodce, strážce a dobrovolníky, velkou měrou se musí spoléhat na odpovědnost samotných turistů a jejich vůli nastavená pravidla dodržovat.

Pravidla chování v chráněných oblastech

Obecná pravidla v Národním mořském parku Zakynthos: nerozdělávat otevřený oheň, nestavět v přírodě stany a jiné příbytky, nezahazovat odpadky a nevytrhávat rostliny a květiny.

Na plážích, kde hnízdí mořské želvy, je zakázáno: vstupovat na pláž v době mezi západem slunce a jeho východem, zapichovat do písku slunečníky a hrabat díry (stavění hradů z písku a další aktivity turistů by se měly omezit na pásmo pouze do cca 3 m od moře), dotýkat se klecí chránících želví hnízda, používat jízdní kola, vstupovat sem s koňmi, používat v noci baterky a jiné zdroje světla.

Co se týká ochranných pásem na moři, jsou rozdělené do tří zón: do zóny C smějí vplouvat lodě a smějí zde i kotvit, omezená je pouze jejich rychlost; v zóně B je omezena rychlost, kterou lodě plují, plus zde nesmějí kotvit; do zóny A mají lodě vjezd úplně zakázán.

Webové stránky Národního mořského parku Zakynthos: www.nmp-zak.org

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám