Památky na ostrově Kréta

Hlavní strana -Kréta -Památky -Pevnost Spinalonga

Pevnost Spinalonga - ostrov Kréta

Pevnost Spinalonga

Starobylá benátská pevnost Spinalonga byla vybudována na malém ostrově u severovýchodního pobřeží řeckého ostrova Kréta. Jejím hlavním úkolem byla obrana blízkého přístavu Elounda a v průběhu času si pevnost vysloužila označení "nedobytná".

Kréta, Pevnost Spinalonga na mapě Google maps

Ostrov a poloostrov Spinalonga

V zálivu Mirabello, v blízkosti přístavu Elounda a severně od známého přístavního města Agios Nikolaos leží hned dva ostrovy, resp. poloostrovy.

Menší ostrůvek "malá Spinalonga" (dříve nazývaný Kalydon), na kterém se nacházejí pozůstatky benátského opevnění Spinalonga, býval kdysi také poloostrovem. Na počátku 16. století ale skalnatou hráz spojující místo s pevninou vyhodili Benátčané do vzduchu a na ostrově vybudovali mohutnou pevnost. Na ostrov se tak dnes dostanete pouze lodí.

Větší poloostrov "velká Spinalonga" je s pevninou spojený hrází a dostanete se na něj pěšky i autem. Poloostrov je trvale neobydlený, nachází se tu ale několik pěkných vyhlídkových míst i malebných pláží a především samotná hráz stojí za procházku. Nalevo od hráze stojí starý zchátralý větrný mlýn a o kousek dál uvidíte další dva. Pod spojovacím mostem můžete při klidné hladině moře vidět i zbytky starověkého řeckého města Olous, které bylo ve 4. století pří sesuvech půdy zatopeno mořem.

Pevnost Spinalonga

Benátská pevnost, jejíž pozůstatky můžete dnes na ostrově vidět, pochází z konce 16. století. Opevnění sloužilo především k obraně proti osmanským nájezdům a půlkruhové dělostřelecké bašty hlídaly záliv, blízký přístav Elounda i krétskou pevninu.

Pevnost Spinalonga společně s pevnostmi Souda a Gramvoussa v západní části ostrova Kréta byly považovány za nedobytné a po mnoho let po tureckém obsazení ostrova zůstávaly pod benátskou vládou. Uchylovali se na ně i revolucináři, kteří je využívali jako základny pro boj s nepřítelem. Nakonec v roce 1715 podlehla i slavná pevnost Spinalonga a smlouvou byla předána do rukou Turků (od zahájení první blokády odolávala nájezdům neuvěřitelných 70 let).

Leprosárium na ostrově Spinalonga

Poslední a zároveň nejsmutnější kapitolou v historii ostrova bylo období po odchodu Turků (rok 1905), kdy tu bylo zřízeno tzv. leprosárium, tedy oblast, kam byli odváženi lidé nakažení leprou. Poté, co se ostrov Kréta vymanil z tureckého vlivu, většina Turků z ostrova také odešla - ne však z ostrůvku Spinalonga. Během turecké nadvlády se tu totiž spoustu z nich usadilo a začalo bohatnout na pašeráctví. Tohoto pohodlného života se tak nechtěli vzdát. Krétská vláda na tento odpor reagovala tím, že ostrov vyhlásila za centrum pro malomocné. Turecké obyvatelstvo poté odešlo z ostrůvku samo a dobrovolně.

V té době byla lepra (malomocenství) považována za nevyléčitelnou chorobu a třebaže se ostrov představoval jako "léčebné centrum", de facto to bylo místo, kam nemocné odsouvali pouze dožít, protože ostrov nemohli opustit. Život na malém a skalnatém ostrově byl pro nemocné opravdu těžký, neboť zde neexistovaly žádné zdroje pitné vody ani úrodnější půda. Tamní obyvatelé tak byli naprosto odkázáni na pomoc zvenčí, především na zásobování pitnou vodou a potravinami. Ani příbytky se nedaly považovat za dostatečné, pouze holé obvodové zdi, často s poničenou střechou.

Zpočátku bylo centrum otevřeno pouze pro malomocné z ostrova Kréta, od roku 1913 přijímalo již nemocné z celého Řecka. To mělo za následek rapidní zvýšení počtu obyvatel na ostrově, kteří si utvořili i vlastní společnost s obchody, tavernami i školou. S touto větší vlnou přistěhovalců sem totiž přišli i šikovní řemeslníci a vzdělaní lidé a ti tu nechtěli pouze živořit a jednoho dne v bolestech a chudobě umřít. Na ostrově zřídili malý kamenolom a dokonce se jim podařilo zprovoznit i turecký střešní vodosběrný systém na dešťovou vodu. Kvůli pravidelné hygieně byly na ostrově zřízeny také lázně.

Leprosárium na ostrově Spinalonga bylo v izolaci až do roku 1957. Od toho roku se malomocní mohli začít přesouvat do nemocnic na pevnině.

Pevnost Spinalonga dnes

Pozůstatky pevnosti se dochovaly poměrně slušně až do dnešních dnů a můžete tu tak obdivovat zbytky dvou opevněných zón, z nichž první kopíruje linii pobřeží a druhá běží po svazích nad ní. Z benátského období se do současnosti dochovaly i vodní nádrže, budovy pro posádky nebo pozůstatky kostela sv. Mikuláše (Agios Nikolaos). Prohlédnout si můžete i budovy z tureckého období a zařízení pro malomocné.

Na ostrůvku není kvůli hradbám a skalnatému pobřeží příliš prostoru pro koupání. Chcete-li se přece jenom alespoň krátce v moři osvěžit, jedinou pláží na ostrově je malinká oblázková pláž Spinalonga, nacházející se hned v blízkosti přístaviště.

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, na ostrov s pevností se dostanete pouze lodí. Nejlépe je se nalodit na některou loď v přístavech Agios Nikolaos, Elounda nebo v malé rybářské vesnici Plaka, která je od ostrůvku vzdálena pouhých 300 metrů.

Další turistické cíle na ostrově Kréta

Nejoblíbenější památky na ostrově Kréta: Agia Triada (archeologické naleziště), Archeologické muzeum Heraklion, Festos (archeologické naleziště), Gortys (archeologické naleziště), Klášter Arkadi, Knossos (archeologické naleziště), Kostel Four Witnesses, Pevnost Fortezza (Rethymno), Pevnost Frangokastello, Pevnost Spinalonga, Větrné mlýny na Lasithi Plateau

Letoviska, pláže, památky i výlety - to vše přehledně v mapě ostrova Kréta.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám