Výlety na ostrově Kréta

Hlavní strana -Kréta -Výlety -Minojské paláce

Minojské paláce - ostrov Kréta

Rozsáhlé mínojské paláce i celá mínojská civilizace tvoří významnou etapu historického vývoje ostrova Kréta, která je dodnes opředena určitým tajemnem a stále láká množství odborníků v touze porozumět ji zase o něco více. Navštivte tak pozůstatky královských paláců Knossos, Festos, Malia, Agia Triada či Kato Zakros.

Kréta, Minojské paláce na mapě Google maps

Historie mínojské kultury na Krétě

Řecký ostrov Kréta si prošel dlouhou a velmi pestrou historií, kterou můžeme díky dochovaným památkám obdivovat i my v dnešní době. Jednou z nejzajímavějších etap krétské historie byla jistě éra mínojské civilizace a velkých palácových komplexů.

První stopy mínojské kultury na Krétě můžeme vystopovat až do období asi 2700 př. n. l. Hospodářky a kulturně však byla mínojská civilizace nejaktivnější v období zhruba od 2 tisíc let do roku 1600 př. n. l., kdy na Krétě vyrostly velké palácové stavby a nová prosperující města. Jejich tehdejší obyvatelé již ovládali například hrnčířský kruh a razili pečetě. Několik silných zemětřesení mělo ale za následek poškození měst, infrastruktury i velkých paláců. Následující období je tak charakteristické novou stavební aktivitou. Paláce byly rozšířeny, funkčně lépe propracovány a jejich stěny byly zdobeny malbami a nádhernými freskami. Z této doby pochází i tzv. lineární písmo, které je unikátní právě pro mínojskou kulturu.

Zhruba od roku 1450 př. n. l. dochází však k úpadku a nakonec i k zániku celé mínojské civilizace. O důvodech se stále spekuluje, ale pravděpodobná je souhra několika faktorů - oblast zasáhlo několik dalších zemětřesení a v této době vpadli na Krétu Achájci z pevninského Řecka, kteří pravděpodobně využili oslabení dosavadních vůdců. Postupně tak došlo ke zničení paláce v Knossu, poté i velkých paláců v Malii a Faistu a nakonec padl i palác Kato Zakros.

Mínojské paláce a jejich charakteristické znaky

Každý z krétských mínojských paláců je jedinečný, přesto však u nich můžeme pozorovat některé společné rysy:

  • Paláce jsou orientovány severo-jižním směrem a nejsou opevněné. I když byla v různých částech Kréty objevena menší opevnění, nenašly se žádné vysoké hradby, které by chránily královské paláce. Jako vysvětlení přinášejí odborníci fakt, že Kréta byla v této době námořní velmocí a neměla tak potřebu chránit svá sídla před nepřáteli.
  • Jedná se o celé stavební komplexy. Paláce se tak skládají z několika křídel a ty poté z mnoha pokojů a místností, sloužících k různým účelům. Uprostřed komplexu se tradičně nacházelo obdélníkové centrální nádvoří, ale v celém areálu bylo vybudováno i několik dalších nádvoří a dvorů. Paláce jsou vícepodlažní s velkými schodišti, světlíky, vodovody i odvodňovacími systémy.
  • Velká pozornost se věnovala také interiéru paláce. Významné pokoje byly zdobeny nástěnnými freskami, ke zútulnění místností bylo používáno také dřevo či alabastr.

Mínojské paláce Knossos, Malia, Faistos, Agia Triada a Kato Zakros

Mínojské paláce byly autonomními a na sobě nezávislými jednotkami, ale z jejich vývoje a dochovaných informací vyplývá, že velkou měrou následovaly společnou politiku udávanou největším a nejvýznamnějším palácem Knossos. Mezi nejstarší mínojské paláce patří Knossos, Festos a Malia, paláce Agia Triada a Kato Zakros vyrostly následovně. Dnes všechny tyto oblasti tvoří významná archeologická naleziště ostrova Kréta:

  • Knossos - Největší a nejzachovalejší archeologická lokalita na ostrově Kréta odkrývá pozůstatky mínojského paláce Knossos, který byl ve své době pravděpodobně správním i politickým centrem celé mínojské civilizace. Při návštěvě vykopávek se vám otevře ohromný komplex budov a jednotlivých místností i několik velmi unikátních nálezů jako například královská trůnní síň s originálním alabastrovým trůnem, dokonale propracované nástěnné fresky, nádoby zvané "pithy" či destičky s lineárním písmem A i B. Palác v Knossu je také spojován s mytologickým příběhem o Minotaurovi, který byl uvězněn v bájném labyrintu.
  • Festos - Festos (či Faistos) je druhým největším mínojským palácem na Krétě a je také místem objevu tzv. disku z Faistu. Dochovaly se tu také například nádherné nástěnné fresky, královské pokoje zdobené alabastrem, krásné keramické předměty nebo mince s názvem města.
  • Malia - Rozlehlá archeologická lokalita Malia odkrývá pozůstatky třetího největšího paláce na Krétě. Nejznámějším nálezem z Malie je vzácný šperk s vyobrazením dvou včel nesoucích kapku medu, který se našel v jedné z odkrytých hrobek.
  • Agia Triada - K nejvýznamnějším objevům z této lokality patří pozůstatky královské vily, nekropole s dvěma velkými hrobkami, nádherně zdobený pohřební sarkofág, hliněné destičky s lineárním písmem A či zdobené vázy a šperky. Královský palác stojí nedaleko paláce Festos.
  • Kato Zakros - Na místě zdejšího archeologického naleziště byly odkryty rozsáhlé a velmi dobře zachovalé základy celého palácového komplexu a bylo nalezeno i množství cenných předmětů a artefaktů (dnes jsou uloženy v archeologickém muzeu města Heraklion a také v muzeu ve městě Sitia).

Paláce sloužily jako královská sídla, zároveň tu pobývalo také množství služebnictva, úředníků i řemeslníků. Zemědělské a živočišné výrobky se do paláce dopravovaly z blízkého okolí. Paláce byly ale otevřené i široké veřejnosti, lidé mohli například volně vstupovat do zdejších svatyní a účastnit se nejrůznějších náboženských i společenských obřadů.

Cestovatelské tipy

Jednotlivá archeologická naleziště jsou velmi rozdílná a z každého si pravděpodobně odnesete i jiné zážitky. Každopádně, archeologická lokalita Knossos je nejznámější a také turisticky nejoblíbenější, tedy i nejvíce přeplněná a organizovaná. Díky návštěvě zdejších vykopávek si ale uděláte jasnou představu o tom, jak takový mínojský palác vypadal. Budete ohromeni jeho majestátností, stejně tak i jeho propracovaností včetně nejrůznějších funkčních vychytávek i estetických prvků. Na druhou stranu, snaha o dokonalost a co největší názornost s sebou nese i poměrně necitlivé zásahy do vykopávek jako oprava chybějících částí budov pomocí betonu, aranžování objevených prvků do nových situací apod.

Ostatní archeologická naleziště jsou již o poznání klidnější, ale také skromnější a vyžadují větší představivost. Pozůstatky budov jsou ponechány v jejich přirozeném stavu, včetně jednotllivých kamenů a fragmentů rozmístěných na volných plochách. Paláce Festos a Agia Triada mají zase ze všech mínojských paláců snad ten nejkrásnější výhled do okolí, který vám dovolí kochat se úrodnou planinou Messara a vysokým horským masivem Psiloritis v jejím pozadí.

Archeologická naleziště Knossos, Malia, Festos, Agia Triada a Kato Zakros se nacházejí ve východní části řeckého ostrova Kréta. V blízkosti hlavního města Heraklion leží naleziště Knossos, východním směrem odtud, v turisticky oblíbeném resortu Hersonissos - Stalida - Malia poté můžete navštívit pozůstatky mínojského paláce Malia. Další vykopávky Agia Triada a Festos se nacházejí v turisticky klidnější oblasti Mesarského zálivu (jih Kréty) a naleziště Kato Zakros leží poté nejdále až na východním pobřeží ostrova.

V západní části Kréty je známá existence mínojského paláce Kidonia, který se nachází v dnešním městě Chania. Pozůstatky paláce ale nebyly prozatím odkryty, protože leží v centru města, v hustě obydlené oblasti.

Další turistické cíle na ostrově Kréta

Tipy na výlety na ostrově Kréta: Cretaquarium (mořské akvárium), Diovy jeskyně, Jezero Kournas, Minojské paláce, Ostrov Dia, Ostrov Gramvousa, Soutěska Samaria, Vodní park Water City

Letoviska, pláže, památky i výlety - to vše přehledně v mapě ostrova Kréta.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám