Rhodos - další informace

Hlavní strana -Rhodos -Ostatní -Původ názvů měst a vesnic ostrova Rhodos

Původ názvů měst a vesnic ostrova Rhodos

Původ názvů měst a vesnic ostrova Rhodos

Jste milovníky nádherného řeckého ostrova Rhodos, jeho historie a těch nejkrásnějších rhodských měst a vesnic? Možná jste už tedy někdy přemýšleli nad tím, odkud pocházejí jejich názvy. Zde najdete ty nejzajímavější.

Řecký ostrov Rhodos je turisticky velmi oblíbenou destinací, která svým návštěvníkům nabízí množství čilých turistických resortů, poklidných středisek i téměř izolovaných tradičních vesniček. Zde naleznete vysvětlení původu těch nejznámějších a nejzajímavějších názvů rhodských měst a obcí:

 • Afandou – vesnice získala jméno dle svého umístění mezi třemi kopci, které ji učinilo „neviditelnou“ pro piráty nebo další nepřátele
 • Agios Isidoros – název vesnice je spojen se zdejším krásným kostelem Agios Isidoros
 • Apolakkia – pojmenována podle své polohy, leží v rovinaté oblasti mezi dvěma kopci, podle některých dokonce „v jámě“
 • Apollona – jméno vesnice bylo odvozeno od zdejšího chrámu postaveného na počest boha Apolla
 • Archangelos – vesnice jméno získala podle svého patrona Archanděla Michaela
 • Archipolis – podle staré legendy přicestoval z Kréty na Rhodos princ Archepolis, aby se tu zotavil ze závažné nemoci, a nové osídlení získalo jeho jméno
 • Asklipio – vesnička byla pojmenována na počest boha léčitelství Asklépia, kterému tu byl ve starověku postaven i chrám
 • Damatria – vesnička byla pojmenována na počest prastaré bohyně Dimitry
 • Eleousa – vesnička byla pojmenována na počest Panny Marie (v Řecku je někdy Panna Marie označována přízviskem Eleousa)
 • Embonas – název vesnice pochází ze starověkého slova „ambon“, v překladu „horský svah“
 • Faliraki – název letoviska vznikl podle jediné taverny, která tu dříve stála; až do 50. let byla oblast známá jako Pachynammos
 • Fanes – název vesnice odkazuje buď k nějakému majáku či lampě v této oblasti, nebo byla vesnice pojmenována podle chrámu Fanaios Apollo
 • Gennadi – pojmenována prý vesnice byla podle tamního vlastníka půdy
 • Ialyssos – jedno z prvních tří starověkých měst ostrova Rhodos bylo pojmenováno podle Ialysse, vnuka boha slunce Hélia
 • Kalathos – název vesnice se vyvinul ze starobylého označení „Klasioi“
 • Kalithies – své jméno vesnice získala podle rostliny Kolytea, která se v této oblasti hojně vyskytovala
 • Kattavia – podle jedné z legend vesnici založil Kattavos a pojmenoval ji podle sebe, podle jiné verze se současná vesnice vyvinula z původní starobylé osady „Kattaveon“
 • Kritinia – v překladu její název znamená „Malá Kréta“ (či „Nová Kréta“) a odkazuje ke krétskému původu vesnice, kdy na Rhodos připluly rodiny z Kréty a založily tu novou osadu (podle řecké mytologie vesnici založil Althaimenis, vnuk krétského krále Mínose)
 • Laerma – název vesnice vznikl jako odvozenina od starověkého pojmenování města „Ladarma“
 • Lachania – byla pojmenována podle svého okolí, které tvoří bohatá vegetace, a podle tradice v pěstování zelí
 • Lardos – vesnice dostala svůj název podle černé žuly, která se v této oblasti hojně vyskytuje a pro Rhodos je typickým stavebním materiálem
 • Lindos – starobylá vesnice (dnes chráněná památka) byla pojmenována podle Lindose, vnuka boha slunce
 • Malona – název vesnice pochází ze starého dórského slova „Malon“ (v překladu „jablko“) či ze starověkého slova „Mileon“ (v překladu „místo s ovocem“) a odkazuje ke skutečnosti, že oblast je hojná na ovocné stromy
 • Maritsa – vesnice byla pojmenována podle místního vojáka, který si tu vybudoval panství a nosil vojenský titul „Maritzas“
 • Massari – jméno vesnice znamená v překladu „vesnice v horách“ či „vesnice uprostřed ostrova“
 • Mesanagros – vesnice získala jméno podle svého umístění uprostřed polí
 • Monolithos – vesnice získala své pojmenování podle obrovské monolitické skály, která dominuje této oblasti
 • Paradisi – název odkazuje k „nebeské kráse“ vesnice; říkalo se jí také „Villanova“ podle pevnosti, kterou tu postavil velký kouzelník Elion Villanova
 • Pastida – název vesnice pochází z latinského slova „Bastida“, tedy „věž“, která chránila sousední pevnost Ialyssos
 • Platania – název vesnice odkazuje k velkému množství platanů, které dříve v této oblasti hojně rostly
 • Profilia – název vesnice vznikl jako odvozenina od slova „propylaea“ (v překladu „propyleje“)
 • Psinthos – současný název se vyvinul se starobylého názvu vesnice Sivynthia (Sivinthos)
 • Rhodos – hlavní město se jmenuje stejně jako celý ostrov; vznik ostrova Rhodos je nejčastěji spojován s legendou o Diovi, bohu slunce Héliovi a dělení světa a podle řecké mytologie byla inspirací pro jméno ostrova nymfa Rhoda; dle jiných tvrzení je název ostrova odvozen od fénického slova „rhod“, což znamená „had“
 • Siana – název vesnice se buď vyvinul z pojmenování zdejší původní, starobylé osady Vrasiana, nebo odkazuje ke zdejšímu kostelu Osia Anna
 • Soroni – název vesnice pochází ze slova „soron“ („dubový les“) a odkazuje na hojný výskyt dubů v této oblasti
 • Vati – podle jedné verze byla vesnice pojmenována na základě toho, že ležela v oblasti plné bažin, podle jiné pověsti vděčí za svůj název tomu, že byl na tomto místě nalezen nápis „Vation Haire“

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám